934 55 554 post@kkag.no

Våre tjenester

I utgangspunktet er vårt firma interessert i alle type jobber innenfor anleggsgartnerfaget. Likevel prioriterer vi det private markeded, det vil si: private hager og gårdsplasser

Her kan vi tilby både vedlikehold av trær, busker, hekker plen, bed, veger, gangstier og sitteplasser, samt at vi kan tilby måking om vinteren.

Vi utfører også nyanlegg i hager og gårdsplasser både innen grøntarbeid og steinarbeid.

Grøntarbeid

Planting av trør, busker, hekker, blomster m.m.
Bearbeidelse av plen (såing eller ferdig plen)

Steinarbeid

Belegningsstein
Brostein
Skifer
Kantstein
Murer
Trapper
Graslegging
Asfaltering av små flater

Vedlikehold

Vi kan tilby både vedlikehold av trær, busker, hekker, plen, bed, veger, gangstier og sitteplasser, samt måking om vinteren

Nyanlegg

Vi utfører nyanlegg i hager og gårdsplasser både innen grøntarbeid og steinarbeid

Trefelling